Analize de laborator şi investigaţii imagistice ca parte a îngrijirii medicale pentru refugiații din Ucraina - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Analize de laborator şi investigaţii imagistice ca parte a îngrijirii medicale pentru refugiații din Ucraina

Cum și unde să faci testele gratuit

Pentru a beneficia de analize de laborator și investigații imagistice gratuite, pacienții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

• să dețină un bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, care se află în contract cu casa de asigurări de sănătate;

• să se prezinte la un laborator aflat în contract cu casa de asigurări de sănătate.

Pacienţii pot beneficia de investigații pe baza biletului de trimitere la laboratoare de analize și centrele de imagistică aflate în contract cu orice casă de asigurări, indiferent de casa de asigurări cu care se află în contract medicul care a eliberat biletul de trimitere.

Pacienţii pot beneficia de diferite categorii de analize de laborator, precum:

  • hematologice (hemogramă etc.);

  • serice (exemple: acid uric, creatinină serică, glicemie, colesterol, trigliceride, sodiu, potasiu, calciu, magneziu etc.);

  • de urină (sumar și sediment de urină, albumină urinară, glucoză urinară etc.);

  • imunologice (diferiți hormoni și anticorpi);

  • microbiologice (analiza secrețiilor, excrețiilor, antibiogramă);

  • examen de țesuturi prelevate;

  • testare Babeș-Papanicolau.

De asemenea, sunt decontate și analize de radiologie, precum și ecografii (investigații neiradiante), doppler și investigații de înaltă performanță (CT, RMN, scintigrafii, angiografii).

Lista laboratoarelor care au contracte cu casele de asigurări de sănătate

Pentru a identifica laboratoarele în contract cu casele de asigurări de sănătate și fondurile disponibile la nivelul acestora, pacienţii pot accesa pagina web a CNAS (www.cnas.ro), unde se regăsesc informații privind datele de contact ale furnizorilor, pe tipuri de asistență medicală.

Pe prima pagină, în meniul „Informații Furnizori” la secțiunea „Rapoarte online furnizori (website vechi)”, accesând fereastra „Raportare paraclinic – vezi mai mult”, se află lista de laboratoare în contract cu casele de asigurări de sănătate, precum și fondul disponibil la nivelul fiecărui laborator. Aceste informații pot fi accesate și pe paginile web ale caselor de asigurări de sănătate.

Consultați lista completă a laboratoarelor care au contracte cu casele de asigurări de sănătate.

Lista completă a laboratoarelor

Atenție!

În situația în care investigațiile nu pot fi efectuate pe loc, laboratorul are obligația de a programa pacientul în perioada de valabilitate a biletului de trimitere, trecând pe verso-ul biletului de trimitere data prezentării pentru programare și data programării următoare. Dacă pacientul refuză programarea, laboratorul îi restituie biletul de trimitere pentru ca acesta să se poată prezenta la un alt laborator de investigații.

Furnizorii de servicii medicale paraclinice au obligația să efectueze în termen de 5 zile calendaristice de la data solicitării, investigațiile recomandate potrivit ghidurilor de practică medicală aprobate prin ordin al ministrului sănătății, necesare pentru monitorizarea pacienților cu COVID-19 (după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare), precum și a pacienților cu boli oncologice, diabet, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice, servicii care se acordă de către laboratoare și peste valoarea de contract, cu condiția ca medicul prescriptor să specifice pe biletul de trimitere faptul că investigațiile se efectuează pentru monitorizare.

Investigațiile recomandate de medicul de familie în cadrul consultațiilor de prevenție pentru pacienţii cu vârsta de peste 40 de ani sunt decontate din FNUASS și pot fi efectuate de furnizori aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate și peste valoarea de contract.

Biletul de trimitere pentru investigațiile de laborator are o valabilitate de 30 de zile. Pentru toate bolile cronice, precum și pentru analizele care implică recoltări de țesuturi, valabilitatea biletului de trimitere pentru investigații este de până la 90 de zile.