Consultaţii de urgenţă la domiciliu şi transport neasistat - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Consultaţii la domiciliu și transport medical neasistat

Pacienţii pot beneficia de următoarele servicii pentru consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat, pe lângă serviciile prevăzute în pachetul minimal, fără a se limita la:

  • transport la externare (inclusiv în alt județ) pentru pacienții cu tulburări cognitive severe (demențe dediferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă);

  • transportul pacienţilor nedeplasabili cu tetrapareze sau insuficiență motorie a trenului inferior, la spital pentru internare pe baza biletului de internare în unitățile sanitare de recuperare;

  • transportul dus-întors la cabinetul de specialitate din specialitățile clinice și de la cabinet la domiciliu, pentru pacienţii imobilizați la pat, cu tulburări cognitive severe (demențe de diferite etiologii, tulburări de spectru autist, întârziere mintală severă sau profundă), cu hemipareză sau parapareză, moderat severe, pentru consultație în vederea evaluării, monitorizării și prescrierii tratamentului în cazul afecțiunilor cronice pentru care medicația poate fi prescrisă numai de medicul specialist din ambulatoriu de specialitate;

  • transportul dus-întors, la laboratorul de investigații paraclinice și de la laborator la domiciliu, pentru pacienţii imobilizați la pat, pentru efectuare de investigații medicale paraclinice în ambulatoriu, recomandate de medicii de familie sau medicii specialiști din ambulatoriul de specialitate clinic aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Consultațiile de urgență la domiciliu și transportul sanitar neasistat se realizează cu ambulanțe private, care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate, prin intermediul serviciului de urgență 112.

Astfel, doar în cazul în care pacientul se regăsește într-una dintre situațiile descrise mai sus, acesta sau aparținătorul poate apela serviciul de urgență 112, iar dispeceratul analizează situația descrisă și decide ce fel de ambulanță să trimită.

De asemenea, în cazul în care este necesar transportul pacientului la externarea din spital, serviciul de urgență 112 poate fi apelat atât de pacient sau aparținători, precum și de personalul spitalului.

Apelarea serviciului de urgență 112 se face în mod responsabil!