Programe naționale de sănătate - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Programe naționale de sănătate

Un set de măsuri Programe naționale de îngrijire a sănătății

Programele naţionale de sănătate reprezintă un ansamblu de acţiuni orientate spre principalele domenii de intervenţie ale asistenţei de sănătate publică. Programele naționale de sănătate publică (cu accent pe prevenție) sunt derulate de către Ministerul Sănătăţii, iar Casa Naționala de Asigurări de Sănătate derulează programele naționale de sănătate curative (cu accent pe tratament).

Scopul programelor naționale de sănătate curative (PNSC) este de asigura tratamentul specific în cazul bolilor cu impact major asupra sănătăţii publice. Bolnavii pot beneficia in cadrul PNSC de următoarele:

-  medicamente,

-  materiale sanitare,

-  dispozitive medicale,

-  servicii specifice (exp. radioterapie, servicii de dializă),

-  investigații specifice (exp. dozarea hemoglobinei glicozilate, investigaţii PET-CT) în funcţie de afecţiunea tratată în PNSC.

 • În cazul programului naţional de supleere a funcţiei renale (dializă) la bolnavii cu insuficienţă renală cronică se asigură, pe lângă medicamente şi materiale sanitare şi investigaţii medicale, transport nemedicalizat al bolnavilor hemodializaţi de la şi la domiciliul acestora şi transport lunar al medicamentelor şi materialelor sanitare specifice dializei peritoneale la domiciliul bolnavilor.

În cadrul PNSC se asigură doar acele medicamente incluse în Lista medicamentelor compensate aprobată prin Hotărâre a Guvernului, care pot fi prescrise şi decontate doar pentru afecţiunile care fac obiectul PNSC.

Medicamentele care se acordă în cadrul PNSC pot fi eliberate prin farmacii comunitare (farmacii cu circuit deschis) sau farmacii ale spitalelor (farmacii cu circuit închis).

 • Medicamentele pentru bolnavii cu scleroză multiplă, hemofilie, unele boli rare, boli endocrine, pentru tratamentul substitutiv cu metadonă si pentru tratamentul recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, incluşi în PNSC, se eliberează doar prin farmaciile de spital.

 • Medicamentele pentru bolnavii cu diabet zaharat, pentru tratamentul stării post transplant, cu excepţia tratamentului recidivei hepatitei cronice la pacienţii cu transplant hepatic, pentru tratamentul pacienților cu unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, angioedem ereditar, fibroza pulmonară idiopatică, maladia Duchenne, sindromul Prader - Willi, neuropatie optică ereditară – Leber şi limfangioleiomiomatoză) se eliberează prin farmaciile comunitare.

 • Medicamentele pentru bolnavii cu talasemie, atrofie musculară spinală, purpură trombocitopenică imună idiopatică cronică, boala Fabry se eliberează atât prin farmaciile comunitare cât şi prin farmaciile de spital.

Înrolarea pacienţilor într-un program naţional de sănătate curativ:

În funcție de afecţiune pacientului starea sa de sănătate şi ţinând cont de criteriile de eligibilitate, medicul specialist poate decide înrolarea în PNSC.

Prescrierea tratamentului se realizează de către medicul specialist conform condiţiilor prevăzute la capitolul Medicul Specialist. Pentru anumite afecţiuni tratamentul poate fi prescris în continuare de către medicul de familie în baza scrisorii medicale emise de medicul specialist.

Pentru a putea beneficia de tratamentul oferit prin PNSC, pacienţii trebuie să se adreseze unui medic specialist care își desfășoară activitatea într-o unitate sanitară care derulează programul respectiv. Lista acestor unităţi sanitare poate fi vizualizate pe paginile web ale caselor de asigurări de sănătate, la secţiunea „Informaţii pentru asiguraţi” – „Programe Naţionale de Sănătate Curative”

Programele naţionale de sănătate curative derulate de către CNAS sunt:

 • Programul național de boli cardiovasculare;

 • Programul naţional de oncologie;

 • Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile;

 • Programul naţional de diabet zaharat;

 • Programul naţional de tratament al bolilor neurologice;

 • Programul naţional de tratament al hemofiliei și talasemiei;

 • Programul naţional de tratament pentru boli rare;

 • Programul naţional de sănătate mintală;

 • Programul naţional de boli endocrine;

 • Programul naţional de ortopedie;

 • Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană;

 • Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală
  cronică;

 • Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice;

 • Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă
  performanţă

 • Programul naţional de PET-CT.