Ședere scurtă - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Sunt mai multe modalități de a intra în România: cu protecție temporară, cu drept de scurtă ședere sau ca solicitant de azil. Poți solicita azilul și de pe teritoriul României, ulterior intrării.

Cetățenii ucraineni care pot prezenta un pașaport valid la punctul de frontieră pot intra în România și pot rămâne pe teritoriul României până la 90 de zile.

Drepturile mele având statut de scurtă ședere

Servicii sociale

În cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență, pe perioada staționării temporare se asigură:

a) hrană;
b) îmbrăcăminte;
c) materiale de igienă personală
d) asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;
e) dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.

În cazul în care ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, poți înregistra cererea ta pe https://sprijindeurgenta.ro/ .

Dreptul la muncă

Ai dreptul să lucrezi în România chiar dacă alegi să nu soliciți protecție temporară. În acest caz este necesar să soliciți eliberarea permisului de ședere în scop de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări.
Documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere în scop de muncă (permis unic):

-cerere la Inspectoratul pentru imigrări;
-documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie; 
-dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie; 
-contractul individual de muncă;
-o poză din registrul general de evidență a salariaților;
-salariul înscris;
-adeverință medicală;
-taxe (aproximativ 250 Euro).

Nu este necesar să ai un aviz de angajare sau viză! 

În cazul în care nu ai actele necesare (diplome, certificări, atestări) vei da o declarație pe propria răspundere că ai avut parte de pregătire sau ai experiență în domeniu și că nu ai antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășori. Dacă ai studiat medicina, medicina dentară, veterinară, farmacia, arhitectura sau oricare profesie liberală și vrei să te angajezi în România, trebuie să ai actele necesare.
Pentru a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj este necesar să te înregistrezi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Vezi aici serviciile gratuite oferite de ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Mai multe informații: IGI | Muncă (gov.ro)

Educație

Toți copiii și tinerii refugiați veniți din Ucraina, care doresc să se înscrie în învățământul românesc, au această posibilitate, însă aceștia trebuie să aibă o ședere legală pe teritoriul României, respectiv să beneficieze de protecție temporară sau azil.

Mai multe informații pe Alături de Ucraina! | Ministerul Educației.

Asistență medicală

Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente, dispozitive medicale și serviciile medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, precum asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată. 

Serviciile medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medic (formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate).

Cazare

În acest moment nu există sprijin financiar pentru închirierea unei locuințe, însă persoanele fizice și juridice care găzduiesc persoane care provin din zona conflictului din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor zilnice de cazare și hrană.

Sprijin de Urgență

Ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, corturi, transport sau voluntari sau vrei să pui la dispoziție oricare dintre cele de mai sus. Intră pe Sprijin de Urgență!

Solicită sau oferă resurse

Un Acoperiș

Ai nevoie de sprijin în a găsi cazare temporară sau vrei să pui la dispoziție un spațiu pentru a ajuta persoanele vulnerabile care vin acum în România. Intră pe Un Acoperiș!

Caută sau oferă cazare