Accesul la medicină în România. Medic de familie pentru refugiații din Ucraina - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Accesul la medicină în România. Medic de familie pentru refugiații din Ucraina

Drepturile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina

Persoanele aflate în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de pachetul de servicii de bază prevăzut în contractul- cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi în normele de aplicare ale acestuia, precum şi de medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi serviciile medicale cuprinse în programele naţionale de sănătate curative, ca şi asiguraţii români.

Persoanele aflate în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de drepturile acordate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, a contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu şi cu scutire de la coplată.

În cazul acestor persoane, serviciile medicale în asistenţă medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Înregistrarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate a persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina

Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina şi solicită prima dată servicii medicale furnizorilor, sunt înregistraţi de aceştia în aplicația informatică pusă la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în vederea atribuirii unui număr de identificare in sistemul de asigurări sociale de sănătate.

După înregistrarea persoanei în aplicaţie şi atribuirea unui număr de identificare se printează din aplicaţie datele afişate spre a fi înmânate beneficiarului/pacientului; Documentul respectiv poate fi utilizat ulterior de către pacienţi la orice unitate medicală de pe teritoriul României fără a mai fi nevoie de o generare ulterioară de număr de identificare.

Pachetul de servicii de bază

În cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, persoanele asigurate, indiferent de forma prin care a fost dobândită calitatea de asigurat, beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, cuprinse în pachetul de bază, furnizate de medicul de familie sau medicul specialist, în ambulatoriu sau în spital.

Domenii de asistență medicală Medicul de familie

Medicul de familie reprezintă primul contact al pacientului cu sistemul de sănătate. Serviciile de medicină primară se bazează pe relația continuă dintre medic și persoana înscrisă pe lista proprie.

În cazul persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, medicul de familie acordă orice serviciu medical cuprins în pachetul de servicii medicale de bază, fără a înscrie aceste persoane pe lista proprie.

Pachetul de bază în asistenţa medicală primară cuprinde: servicii medicale curative, de prevenție și profilactice, servicii medicale la domiciliu, administrare de medicamente, precum și de servicii medicale adiționale,servicii diagnostic și terapeutice pe care medicul de familie le poate furniza conform competențelor dobândite prin parcurgerea unui program educational specific și respective a curriculei de pregătire a medicului și a aparaturii necesară.

Serviciile medicale curative cuprind serviciile pentru urgențele medicale, precum și consultațiile pentru afecțiuni acute (inclusiv intervenții de mică chirurgie sau manevre specifice). Consultațiile pentru bolile cu potential endemoepidemic ce necesită izolare pot fi acordate și la distanță.

Pacienți cu boli cronice

Consultațiile periodice pentru asigurații cu boli cronice se realizează pe bază de programare și se acordă pentru continuarea terapiei, pentru supravegherea evoluției bolii și a complicațiilor acesteia. Pacienții cu boli cronice pot beneficia de o consultație pe lună la medicul de familie, la cabinet sau la distanță.

Serviciile de prevenție se acordă de către medicul de familie pentru toate categoriile de vârstă, astfel:

  • 0-3 ani la externarea din maternitate si la 1, 2, 4, 6, 9 ,12, 15, 18, 24,si 36 luni

  • 4-18 ani o data pe an 

  • 18-39 ani o data la 3 ani; o data pe an pentru persoanele cu risc inalt

  • 40+ ani pachet de preventie anual; o data la 3 ani pentru persoane neasigurate

Servicii preventive

Pachet anual de preventie pentru 40+: Pana la 3 consultatii in interval de 6 luni - Evaluare - interventie - monitorizare (stil de viata, risc cardiovascular, risc oncologic, risc privind sanatatea mintala, risc privind sanatatea reproducerii)

Spectrul serviciilor preventive oferite la nivelul medicului de familie, cuprinde şi depistarea diabetului zaharat la adulţii asimptomatici, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat. Pentru pacienții la care valorile glicemiei sau ale testului de toleranță la glucoză orală sau ale hemoglobinei glicozilate sunt cuprinse între anumite praguri, medicii de familie pot iniția tratamentul cu Metforminum.

Medicii de familie, pot oferi pacienților o serie de servicii medicale diagnostice şi terapeutice acordate conform curriculei de pregătire a medicului, cum ar fi: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă-braț, efectuarea și interpretarea electrocardiogramei, administrare medicaţie aerosoli, tratamente intramuscular, intravenos, subcutanat, perfuzii intravenoase, tratamentul chirurgical al panarițiului, abcesului, furunculului, leziunilor cutanate - plăgi tăiate superficial, înţepate superficial, necroze cutanate, escare, ulcere varicoase, dehiscenţe plăgi, arsuri, extracție corpi străini ţesut moale (anestezie, excizie, sutură, inclusiv îndepărtarea firelor, pansament), imobilizare entorsă, peakflowmetrie, sondaj medical, ș.a.

Consultatie acasa sau de la distanta

Consultațiile furnizate de medicul de familie pot fi acordate și la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile, pentru pacienții cu boli cronice sau afecțiuni acute care nu permit deplasarea la cabinet, copiilor cu vârsta 0-1 an, copiilor 0-18 ani cu boli infecto-contagioase și lăuzelor. Pentru pacienții cu boli cronice, se poate acorda o consultație la domiciliu pe lună.

Medicul de familie poate furniza consultații medicale la distanță pentru pacienții cu boli cronice, precum și pentru bolile cu potențial endemo-epidemic ce necesită izolare. Documentele rezultate în cadrul consultației la distanță se transmit pacientului prin mijloace de comunicare electronice.

Medicul de familie poate elibera persoanelor care provin din zona conflictului armat din Ucraina, documente medicale cum ar fi:

  • bilet de trimitere (pentru consultații de specialitate sau investigații);

  • prescripție medicală;

  • certificat de concediu medical;

  • adeverințe medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri;

  • recomandare pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu;

  • recomandare pentru dispozitive medicale de protezare stomii și incotinență urinară, cu excepția cateterului urinar.

Lista medicilor de familie din Bucuresti

Lista medicilor de familie din Bucuresti

Aici găsești o listă actualizată a medicilor de familie din București și datele de contact.