Îngrijire spitalicească: servicii de spitalizare în instituții publice și private - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Îngrijire spitalicească

Serviciile spitalicești se acordă pentru bolile care necesită internare și cuprind: consultații, investigații, stabilirea diagnosticului, tratament medical și/sau chirurgical, îngrijire, recuperare, medicamente și materiale sanitare, dispozitive medicale, cazare și masă. Serviciile medicale în regim de spitalizare se acordă, conform programării, în baza biletului de trimitere eliberat de către medicul de familie sau de medicul specialist din ambulatoriu.

Biletul de trimitere nu este necesar în cazul urgențelor medicale.

Serviciile medicale se pot acorda prin spitalizare de zi, prin care se înțelege o durată de internare de maximum 12 ore, sau prin spitalizare continuă, care implică o durată de internare mai mare de 12 ore.

Câteva exemple de afecțiuni care pot fi tratate în spitalizare de zi: anemie, infecții ale căilor respiratorii, infecții ale tractului urinar, infecții intestinale virale sau bacteriene, diaree infecțioasă, sindromul intestinului iritabil, boala refluxului gastro- esofagian, varice fără inflamație, amigdalită acută, tiroidită autoimună, diabet zaharat, cardiomiopatia ischemică, insuficiența valvei mitrale sau aortice fără indicație de intervenție chirurgicală, hepatită alcoolică.

Condiții de acordare a serviciilor de spitalizare în unități sanitare publice

Pacienții pot beneficia de servicii medicale gratuite doar în spitalele publice care au încheiat contracte de furnizare pentru servicii de spitalizare cu casele de asigurări de sănătate.

Spitalul public aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate este obligat să acorde serviciile medicale care fac obiectul contractului și să suporte pentru asigurații internați toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, inclusiv medicamente, materiale sanitare, investigații de laborator și imagistice. De asemenea, spitalul suportă suma pentru serviciile hoteliere standard pentru însoțitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani și pentru cei ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat.

Începând cu 1 aprilie 2022, serviciile de chimioterapie cu monitorizare acordate în regim de spitalizare de zi, de unitățile sanitare aflate în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate pentru acest serviciu, serviciile de dializă acordate în unităţile sanitare care derulează Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică, precum şi serviciile de radioterapie acordate de unităţile sanitare care derulează Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice, sunt decontate la nivelul realizat.

În situația în care asiguratul se adresează unui spital care NU se află în contract cu casa de asigurări de sănătate, asiguratul suportă contravaloarea serviciilor medicale de care a beneficiat și nu poate recupera aceste sume de la casa de asigurări de sănătate.

Spitalele publice care decontează serviciile medicale în relație cu casele de asigurări de sănătate NU pot încasa o altă plată din partea asiguratului pentru serviciile medicale acordate.

Condiții de acordare a serviciilor de spitalizare în unitățile sanitare private

Începând cu data de 1 iulie 2021, spitalele private aflate în contract cu casele de asigurări de sănătate pot percepe o contribuție personală de la pacienții care optează să beneficieze de servicii de spitalizare, pentru o afecțiune în formă acută, în aceste unități cu finanțare în funcție de grupuri de diagnostice (sistem DRG).

Contribuția personală reprezintă diferența dintre tariful decontat de casa de asigurări de sănătate și tariful practicat de spitalul privat. Pentru a asigura transparența și respectarea drepturilor pacienților, au fost introduse următoarele reglementări: spitalul privat în contract cu casa de asigurări de sănătate are obligația de a afișa public, la sediu și pe pagina web, tarifele practicate, precum și suma decontată de către stat și valoarea contribuției personale pentru serviciile contractate cu casa de asigurări de sănătate. Înainte de internare, pacientul va primi un deviz estimativ privind costurile serviciilor medicale solicitate, valabil 5 zile lucrătoare.

Orice modificări de costuri asupra devizului inițial apărute pe parcursul internării vor fi realizate doar cu acordul scris al pacientului sau aparținătorului legal al acestuia. La externare, pacientului i se va elibera un decont, care va cuprinde toate cheltuielile aferente spitalizării. Principalele elemente ale devizului estimativ pot fi regăsite mai jos.

Cum arată estimarea

Ce se întâmplă în situația în care un pacientul, deși este internat în spital, trebuie să plătească medicamentele din bani proprii?

În cazul în care medicul din secția în care pacientul este internat recomandă, în baza unor documente medicale, anumite medicamente, materiale sanitare sau investigații de laborator, iar cheltuielile pentru acestea sunt suportate de către pacient, deși ar fi fost îndreptățit să beneficieze de acestea gratuit, spitalul rambursează pacientului contravaloarea acestor cheltuieli la solicitarea asiguratului.

Rambursarea cheltuielilor menționate este o obligație care se aplică exclusiv spitalelor publice și se realizează din veniturile proprii ale acestora. Spitalele publice realizează o metodologie pe baza căreia rambursează aceste cheltuieli, care este pusă la dispoziția casei de asigurări de sănătate și este adusă la cunoștință pacienților la internarea acestora în spital.