Drepturile mele - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Drepturile tale în România depind de statutul pe care îl ai.

Sunt mai multe modalități de a intra în România: cu protecție temporară, cu drept de scurtă ședere sau ca solicitant de azil.

Poți solicita azilul și de pe teritoriul României, ulterior intrării.


Drepturile mele ca beneficiar de protecție temporară

a)   de a mi se elibera un document care îmi acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul României;

b)  de a fi informat, în scris, într-o limbă pe care se presupune că o înţeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecţia temporară;

c)   de a fi angajat de către persoane fizice sau juridice, de a desfăşura activităţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi activităţi precum oportunităţi educative pentru adulţi, pregătire vocaţională şi experienţă practică de lucru, în condiţiile legii;

d)  de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare;

e)    dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

f)  de a primi o asistenţă medicală adecvată dacă am nevoi speciale;

g)  de a avea acces la sistemul de învăţământ de stat (gratuit)  în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, dacă nu am împlinit vârsta de 18 ani.

Dreptul la muncă

Beneficiarii protecției temporare în România se pot angaja pe baza permisului de ședere.  Nu este necesar un aviz de angajare sau viză!

În cazul în care nu ai actele necesare (diplome, certificări, atestări) vei da o declarație pe propria răspundere că ai avut parte de pregătire sau ai experiență în domeniu și că nu ai antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășori. Dacă ai studiat medicina, medicina dentară, veterinară, farmacia, arhitectura sau oricare profesie liberală și vrei să te angajezi în România, trebuie să ai actele necesare.

Pentru a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj este necesar să vă înregistrații la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Vezi aici serviciile gratuite oferite de ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Dreptul la educație

Educație timpurie, învățământ primar și secundar

Copiii ucraineni beneficiază de dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții ca cei români. 

Drepturi:

 • cazare gratuită în internatele școlare, 

 • alocație de hrană și alimente de bază acordate prin programele sociale aflate în derulare.

 • resurse gratuite (rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale).

 • examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ și vaccinare gratuită

 • transport gratuit pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, cei cu o măsură de protecţie specială.

 • cursuri de limbă română gratuite.

Procedura: Cererile de înscriere la școală în calitate de audienți se depun/transmit atât în format letric, cât și în format electronic, de către unul dintre părinți/reprezentantul legal/ reprezentantul autorității competente pentru minori neînsoțiți, la sediile inspectoratelor școlare județene/al municipiului București. 

Învățământ superior

Studenții cetățeni ai Ucrainei își pot continua studiile pe teritoriul României în aceleași condiții ca studenții cetățeni români, indiferent dacă au sau nu documente cu privire la studiile parcurse în Ucraina. Studentul sau studentul doctorand va prezenta instituției de învățământ superior din România, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat.

Pentru plata taxei de studiu studenții cetățeni ai Ucrainei pot beneficia de finanțare de la statul Român. 

Procedura: Studenții vor adresa o solicitare scrisă la Universitatea la care vor să se înscrie. Universitatea va evalua cererea în funcție de de regulamentul propriu, iar în cazul unui răspuns pozitiv, va emite o Scrisoare de acceptare a mobilității academice. 

Mai multe informații pe Alături de Ucraina! | Ministerul Educației.

Asistență medicală

Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente, dispozitive medicale și serviciile medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată.  

Serviciile medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medic (formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate).

Reunificarea familiei

În cazurile în care membrii familiei separate se bucură de protecție temporară în state membre diferite, membrii familiei vor fi reunificați, cu luarea în considerare a dorinței acestora. Atunci când unul sau unii dintre membrii de familie ai beneficiarului protecției temporare nu sunt încă în România, reunificarea familiei se va realiza dacă se constată că aceștia au nevoie de protecție.

Se poate solicita reunificarea cu membrii familiei pentru:

 • soţia/soţul;

 • minorul necăsătorit al beneficiarului sau al soţului/soţiei sale, fără a face distincţie dacă este născut din căsătorie sau în afară căsătoriei ori adoptat;

 • tatăl sau mama persoanei care beneficiază de protecţie internaţională sau o altă persoană majoră care este responsabilă pentru acesta potrivit legii române, atunci când respectivul beneficiar este minor şi necăsătorit.

Servicii sociale

În cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență, pe perioada staționării temporare se asigură:

a) hrană;

b) îmbrăcăminte;

c) materiale de igienă personală

d) asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;

e) dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.

În cazul în care ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, poți înregistra cererea ta pe https://sprijindeurgenta.ro/ .

Cazare

În acest moment nu există sprijin financiar pentru închirierea unei locuințe, însă persoanele fizice și juridice care găzduiesc persoane care provin din zona conflictului din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor zilnice de cazare și hrană.

Pensiune

Cum pot cetățenii ucraineni să își primească pensia în România?

Pensionarii ucraineni care trăiesc în străinătate au posibilitatea să verifice plata pensiilor de la distanță. Aceasta se poate face în două moduri:

 • Prin intermediul serviciului online Dіya, disponibil pe portalul de servicii electronice al Fondului de Pensii în contul electronic personal - sau prin intermediul call center-ului Fondului de Pensii.

 • Există, de asemenea, posibilitatea de a confirma locul actual de rezidență din străinătate, în țara corespunzătoare de reședință printr-un ofițer consular, contactând Ambasada Ucrainei. Pentru România - Ambasada Ucrainei în România.

 • Ucrainenii care s-au mutat în străinătate și au atins vârsta de pensionare în altă țară pot solicita o pensie la distanță folosind portalul de servicii web al Fondului de Pensii al Ucrainei.

 • De asemenea, pensionarii care trăiesc în străinătate vor putea primi pensiile prin transferuri internaționale prin intermediul Ukrposhta. Dar doar dacă au primit anterior o pensie în numerar în Ucraina.


Drepturile mele având statut de scurtă ședere

Servicii sociale

În cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență, pe perioada staționării temporare se asigură:

a) hrană;
b) îmbrăcăminte;
c) materiale de igienă personală;
d) asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;
e) dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.

În cazul în care ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, poți înregistra cererea ta pe https://sprijindeurgenta.ro/ .

Dreptul la muncă

Ai dreptul să lucrezi în România chiar dacă alegi să nu soliciți protecție temporară. În acest caz este necesar să soliciți eliberarea permisului de ședere în scop de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări.
Documentele necesare pentru obținerea permisului de ședere în scop de muncă (permis unic):

-cerere la Inspectoratul pentru imigrări;
-documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie, etc.) în original și copie; 
-dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie; 
-contractul individual de muncă;
-o poză din registrul general de evidență a salariaților;
-salariul înscris;
-adeverință medicală;
-taxe (aproximativ 250 Euro).

Nu este necesar să ai un aviz de angajare sau viză! 

În cazul în care nu ai actele necesare (diplome, certificări, atestări) vei da o declarație pe propria răspundere că ai avut parte de pregătire sau ai experiență în domeniu și că nu ai antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășori. Dacă ai studiat medicina, medicina dentară, veterinară, farmacia, arhitectura sau oricare profesie liberală și vrei să te angajezi în România, trebuie să ai actele necesare.
Pentru a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj este necesar să te înregistrezi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Vezi aici serviciile gratuite oferite de ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Educație

Toți copiii și tinerii refugiați veniți din Ucraina, care doresc să se înscrie în învățământul românesc, au această posibilitate, însă aceștia trebuie să aibă o ședere legală pe teritoriul României, respectiv să beneficieze de protecție temporară sau azil.

Mai multe informații pe Alături de Ucraina! | Ministerul Educației.

Asistență medicală

Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente, dispozitive medicale și serviciile medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, precum asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată. 

Serviciile medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medic (formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate).

Cazare

În acest moment nu există sprijin financiar pentru închirierea unei locuințe, însă persoanele fizice și juridice care găzduiesc persoane care provin din zona conflictului din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor zilnice de cazare și hrană.


Drepturile mele ca solicitant de azil

Drepturile și obligațiile solicitanților de azil sunt cuprinse în legea 122/2006. Pentru asistență legală poți suna la Consiliul Național Român pentru Refugiați (CNRR) la numărul 0040 730 073 170.

Câteva dintre drepturile tale ca solicitant de azil sunt:
Consiliere și informare juridică
- de a fi asistat de un avocat pe perioada procedurii de azil
- de a contacta și a fi asistat de un ONG sau UNHCR
- de a primi traducere gratuită pe durata procedurii de azil
- de a primi informații în limba pe care o înțelegi 

Cazare și rezidență
- de a primi documente de identitate temporare
- de a primi cazare în Centrele Regionale (dacă nu ai suficiente resurse financiare)
- de a rămâne în România pe durata întregii proceduri de azil
Asistență medicală
- de a primi asistență medicală primară și tratament, servicii medicale de urgență în spitale și tratament medical gratuit pentru bolile acute sau cronice care îți pun viața în pericol imediat
- dacă ai nevoi medicale specifice, ai dreptul de a primi îngrijire medicală adecvată afecțiunii respective
Acces la educație
- copiii, însemnând toți cei sub vârsta de 18 ani, au dreptul de a merge la grădiniță și la școală în condiții identice cu cele ale copiilor români
- pentru a-i ajuta să se integreze în școală, copiii pot participa și la cursuri de limba română.  
- elevii ucraineni pot beneficia de cazare gratuită în internatele școlare, alocație de hrană, dreptul la: rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte și manuale
Muncă
- Solicitanții de azil pot să lucreze în aceleași condiții ca cetățenii români după ce dobândesc statutul de refugiat sau la 3 luni de la momentul cererii de azil, dacă nu a fost luată o decizie.

Mai multe informații: IGI | Proceduri azil (gov.ro)

Sprijin de Urgență

Ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, corturi, transport sau voluntari sau vrei să pui la dispoziție oricare dintre cele de mai sus. Intră pe Sprijin de Urgență!

Solicită sau oferă resurse

Un Acoperiș

Ai nevoie de sprijin în a găsi cazare temporară sau vrei să pui la dispoziție un spațiu pentru a ajuta persoanele vulnerabile care vin acum în România. Intră pe Un Acoperiș!

Caută sau oferă cazare