Servicii medicale acordate femeilor însărcinate din Ucraina în România - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Serviciile medicale acordate femeii însărcinate sunt reglementate pe diferite paliere de asistență medicală, după cum urmează:

Asistenţa medicală primară

Consultaţii de monitorizare a evoluţiei sarcinii şi lăuziei:

 • luarea în evidenţă în primul trimestru;

 • supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a;

 • supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv;

 • urmărirea lăuziei la externarea din maternitate - la domiciliu;

 • urmărirea lăuziei la 4 săptămâni de la naştere - la domiciliu.

În cadrul supravegherii gravidei se face promovarea alimentaţiei exclusive la sân a copilului până la vârsta de 6 luni şi continuarea acesteia până la minim 12 luni, recomandare testare pentru HIV, hepatită de etiologie virală cu virus B şi C, lues a femeii gravide, precum şi alte investigaţii paraclinice necesare.

Pentru a veni în sprijinul gravidei, pentru asigurarea unui acces mai bun la servicii medicale în pachetul de bază se regăsesc și două servicii medicale diagnostice şi terapeutice: supraveghere travaliu fără naştere şi naştere inopinată - aceste servicii se pot acorda de către medicul de familie inclusiv la locul solicitării, în cadrul programului de domiciliu sau în afara programului declarat în contractul cu casa de asigurări de sănătate.

Odată cu prima prezentare la medicul de familie a femeii însărcinate, medicul de familie va elibera documentul prin care se atestă existenţa sarcinii.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile paraclinice

Serviciile medicale paraclinice: Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau, Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană, Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică, Antibiogramă şi Antifungigramă, se regăsesc în pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice. Aceste servicii pot fi recomandate şi de către medicii de familie.

Investigaţiile medicale paraclinice Ecografie obstetricală anomalii trimestrul II şi Ecografie obstetricală anomalii trimestrul I cu TN se regăsesc în pachetul de servicii medicale de bază în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile paraclinice şi sunt decontate din FNUASS numai pentru medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală.

Asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice

 • Servicii de supraveghere a sarcinii şi lăuziei - o consultaţie pentru fiecare trimestru de sarcină şi o consultaţie în primul trimestru de la naştere.

 • Servicii medicale în scop diagnostic - caz.

Aceste servicii sunt servicii de spitalizare de zi, se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic şi se decontează numai dacă s-au efectuat toate serviciile obligatorii:

Supravegherea unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV)

Servicii obligatorii: Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie, Hemoleucogramă completă, Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO, Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh, Uree serică, Acid uric seric, Creatinină serică, Glicemie, TGP, TGO, TSH, Examen complet de urină (sumar + sediment), VDRL sau RPR, Testare HIV la gravidă, Evaluarea gravidei pentru infecţii cu risc pentru sarcină (pentru rubeolă, toxoplasmoză, infecţia CMV, hepatită B şi C), Secretie vaginala, Examen citologic cervico-vaginal Babeş-Papanicolau (până la S23+6 zile) sau Test de toleranță la glucoză per os +/- Hemoglobină glicată (S24 – S28+6 zile) sau Biometrie fetală (S29-S33+6 zile) sau Detecția Streptococului de grup B (S34 – S37+6 zile), Ecografie de confirmare, viabilitate și datare a sarcinii.

Acest serviciu medical în scop diagnostic – caz se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3, 2 sau 1.

Specialităţile care acordă acest serviciu sunt:

 1. clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

 2. paraclinice: medicină de laborator.

Pachetul de servicii medicale corespunzător atât Supravegherii unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale care să ateste existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV), cât şi Supravegherii unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale ce atestă existența în antecedentele personale patologice a rubeolei, toxoplasmozei, infecţiei CMV) se contractează numai de unităţile sanitare care au în structura organizatorică cabinet de obstetrică-ginecologie în cadrul căruia se efectuează consultaţia de specialitate şi ecografia de confirmare, viabilitate şi datare a sarcinii, precum şi laborator de analize medicale pentru efectuarea tuturor analizelor medicale prevăzute în cadrul pachetului.

În situaţia în care serviciile medicale corespunzătoare Supravegherii unei sarcini normale (la gravida care nu deține documente medicale) şi Supravegherii unei sarcini normale (la gravida care deține documente medicale) se acordă în perioada S11 - S19 + 6 zile, pot fi acordate concomitent cu serviciile medicale corespunzătoare Screening-ului prenatal (S11 - S19+6 zile).

Screening prenatal (S11 - S19 + 6 zile)

Servicii obligatorii: Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie (interpretare integrativă a rezultatelor), Dublu test / triplu test, Ecografie pentru depistarea anomaliilor fetale (S11 - S19 + 6 zile).

Acest serviciu medical în scop diagnostic – caz se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică-ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 1, 2 sau 3.

Specialităţi care acordă serviciul de screening prenatal:

- clinice: obstetrică-ginecologie; medicii din specialitatea obstetrică-ginecologie trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică sau supraspecializării în medicina materno-fetală;

- paraclinice: medicină de laborator.

Supraveghere pentru alte sarcini cu risc ridicat

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (edem gestațional)

Servicii obligatorii: Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie, Hemoleucogramă completă, Creatinina serică, Acid uric seric, TGP, TGO, Examen complet de urină (sumar + sediment), Dozare proteine urinare, Proteine totale serice, Ecografie obstetricală și ginecologică.

Aceste servicii se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică- ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2.

Specialităţi care acordă serviciile mai sus enumerate:

 • clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

 • paraclinice: medicină de laborator.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (hiperemeză gravidică ușoară)

Servicii obligatorii: Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie, Hemoleucogramă completă, Sodiu seric, Potasiu seric, Examen complet de urină (sumar + sediment), Uree serică, Acid uric seric, Creatinină serică, Ecografie obstetricală și ginecologică.

Aceste servicii se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică- ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2.

Specialităţi care acordă serviciile mai sus enumerate:

 • clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

 • paraclinice: medicină de laborator.

Supravegherea altor sarcini cu risc crescut (evaluarea gravidelor cu uter cicatriceal în trimestrul III)

Servicii obligatorii: Consultație de specialitate obstetrică-ginecologie, Cardiotocografie, Ecografie obstetricală și ginecologică.

Specialităţi care acordă serviciile mai sus enumerate:

Aceste servicii se contractează numai cu spitalele de specialitate obstetrică-ginecologie şi cu celelalte unităţi sanitare cu paturi, care au în structură secţii sau compartimente de obstetrică- ginecologie şi neonatologie ierarhizate la nivelul 3 sau 2.

Specialităţi care acordă serviciile mai sus enumerate:

 • clinice: obstetrică-ginecologie, pentru care medicii trebuie să facă dovada deţinerii competenţei/atestatului de pregătire complementară în ultrasonografie obstetricală şi ginecologică;

 • paraclinice: medicină de laborator.

Serviciile medicale mai sus enumerate sunt servicii în regim de spitalizare de zi care se pot acorda atât în ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice, cât și în regim de spitalizare de zi.

În plus, monitorizarea sarcinii cu risc crescut la gravidă cu tulburări de coagulare / trombofilii ereditare și dobândite se regăseşte în pachetul de bază din asistenţa medicală spitalicească.

Servicii obligatorii: Consultații de specialitate obstetrică-ginecologie, Antitrombină III, Proteină C, Proteină S, Dozarea hemocisteinei serice, Control hemocisteină serică, Factor V Leyden, Anticoagulant lupic screening, Anticoagulant lupic confirmare, Ecografie obstetricală și ginecologică,

Serviciul se acordă în trimestrul I sau II de sarcină, la gravidele cu cel puţin unul din următorii factori de risc vascular şi obstetrical:

 • antecedente personale de boală tromboembolică;

 • istoric familial (rude de gradul I cu boala tromboembolică sau antecedente heredocolaterale pozitive de trombofilie);

 • avorturi recurente de prim trimestru, de cauză necunoscută; • sarcini oprite în evoluţie;

 • naştere prematură;

 • hipertensiune arterială indusă de sarcină;

 • dezlipire de placentă normal inserată;

 • insuficienţă placentară.

De asemenea, în regim de spitalizare de zi pot fi efectuate și servicii de amniocenteză, cordonocenteză, respectiv biopsie de vilozități coriale; biopsia de vilozităţi coriale se decontează la gravide în trimestrul I de sarcină, iar amniocenteza la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuate numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu anomalii majore confirmate imagistic anterior procedurii sau în caz de patologie genetică în familie cu risc de transmitere la descendenţi - la recomandarea medicului genetician sau risc de aneuploidii mai mare de 1/250 în urma screening-ului genetic prenatal: test combinat (markeri ecografici şi dublu test sau triplu test); în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate. Cordonocenteza se decontează la gravide în trimestrul II de sarcină, efectuată numai de către medicii de specialitate obstetrică-ginecologie cu supraspecializare în medicină materno-fetală, pentru cazuri cu indicaţie în scop diagnostic sau terapeutic; în tarifele aferente acestora este inclusă şi testarea genetică a probelor prelevate.

Testarea genetică a probelor prelevate prin biopsie de vilozităţi coriale, amniocenteză sau cordonocenteză se realizează prin una din următoarele tehnici: citogenetică, FISH, MLPA, QF- PCR.

Serviciile medicale acordate în regim de spitalizare de zi pot fi acordate și în regim de spitalizare continuă dacă pacientul prezintă complicaţii sau comorbidităţi cu risc pentru pacient, sângerare majoră ce pune problema repleţiei volemice, risc anestezic greu de managerizat în spitalizare de zi, iar durerea postprocedurală greu de controlat, proceduri invazive majore asociate.

Women's Center

Dacă ai nevoie de sprijin în accesarea serviciilor de sănătate a reproducerii (contracepție, alăptare, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală, monitorizarea sarcinii, avort etc.) precum și sprijin în navigarea sistemului sanitar sau ai nevoie de servicii dedicate victimelor violenței domestice, intră aici.