Protecție temporară - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).


Sunt mai multe modalități de a intra în România: cu protecție temporară, cu drept de scurtă ședere sau ca solicitant de azil. Poți solicita azilul și de pe teritoriul României, ulterior intrării.

Protecția temporară

 • Ce presupune calitatea de beneficiar al protecției temporare?

În contextul afluxului masiv de persoane strămutate din Ucraina, protecția temporară vi se va aplica dacă faceți parte din una dintre următoarele categorii de persoane:

a)    cetățeni ucraineni care au locuit în Ucraina înainte de data de 24.02.2022, indiferent de momentul părăsirii teritoriului Ucrainei;

b)   cetățeni terți non-ucraineni sau apatrizi care beneficiau în Ucraina înainte de 24.02.2022 de o formă de protecție internațională sau o formă echivalentă națională de protecție;

c)  membrii de familie ai persoanelor prevăzute la lit. a) și b), indiferent dacă membrul de familie se poate întoarce în condiții de siguranță și durabile în țara sau regiunea sa de origine;

d)  cetățenii terți non-ucraineni și apatrizii care dovedesc că au rezidență legală în Ucraina, în baza unui permis de ședere permanent emis în conformitate cu legislația ucraineană și care nu se pot întoarce, în condiții durabile și de siguranță, în țara sau în regiunea de origine.

 • Pot decide în ce țară să beneficiez de protecție temporară?

Pentru a beneficia de drepturile conferite prin protecție temporară, vi se va elibera un permis de ședere. Dacă doriți să beneficiați de protecție temporară în România, puteți să vă adresați autorităților competente. Dacă vi s-a eliberat în România un permis de ședere în calitate de beneficiar al protecției temporare, puteți beneficia de drepturile care decurg din protecția temporară numai în România. Puteți să beneficiați de drepturile care decurg din protecția temporară în orice stat membru al Uniunii Europene care vă eliberează permisul de ședere. Dacă ajungeți pe teritoriul altui stat membru, puteți să vă adresați autorităților competente și să beneficiați de aceste drepturi.

 • Cum se acordă protecția temporară în România?

Protecția temporară se acordă de către Inspectoratul General pentru Imigrări categoriilor de persoane care îndeplinesc o serie de criterii și care se află într-un punct de trecere a frontierei de stat a României, inclusiv în zona de tranzit, sau pe teritoriul României.  Dacă vrei să fii recunoscut ca beneficiar al protecției temporare, adresează-te Biroului de Imigrări / Centrului Regional de Proceduri și Cazare pentru Solicitanți de Azil din județul unde te afli.

La momentul prezentării în fața autorităților vi se preia imaginea facială și vi se înregistrează următoarele date:

a)  nume și prenume

b)  data nașterii;

c)  cetățenia;

d)  sex;

e)  identitate;

f)  stare civilă;

g)  situație familială;

h)  legături de familie;

i)  adresa în România.

 • Care sunt drepturile pe care le am ca beneficiar al protecției temporare?

a)  de a mi se elibera un document care îmi acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul României;

b)  de a fi informat, în scris, într-o limbă pe care se presupune că o înţeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecţia temporară;

c)  de a fi angajat de către persoane fizice sau juridice, de a desfăşura activităţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi activităţi precum oportunităţi educative pentru adulţi, pregătire vocaţională şi experienţă practică de lucru, în condiţiile legii;

d)  de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare;

e)   dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

f)  de a primi o asistenţă medicală adecvată dacă am nevoi speciale;

g)  de a avea acces la sistemul de învăţământ de stat (gratuit)  în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, dacă nu am împlinit vârsta de 18 ani.

 • Ce obligaţii am în calitate de beneficiar al protecției temporare?

Orice persoană aflată pe teritoriul României trebuie să respecte legislația aflată în vigoare inclusiv legislația referitoare la regimul juridic al străinilor.

 • Care este perioada de valabilitate a protecției temporare?

Pentru a oferi certitudine celor peste 4 milioane de refugiați ucraineni care trăiesc în prezent în UE, Consiliul UE a decis să extindă protecția temporară pentru persoanele care fug de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei din 4 martie 2024 până în 4 martie 2025.

 • În ce condiții pot locui in România?

În ceea ce privește spațiul în care veți locui în România, trebuie să cunoașteți că „Persoana care găzduiește străinul intrat legal pe teritoriul României are obligația legala să anunțe despre aceasta organul de poliție competent teritorial, în termen de 3 zile de la data găzduirii. Este considerată contravenție neîndeplinirea obligației de anunțare și se sancționează cu amendă de la 100 lei la 500 lei, in conformitate cu prevederile articolelor 12, 134 și 135 din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor”.

Pentru înregistrarea găzduirii, există alternativ posibilitatea înregistrării în portalul pus la dispoziție               de                            către                          Inspectoratul            General                   pentru                          Imigrari - https://portaligi.mai.gov.ro/inregistrarestraini/ .

În situația cazării în hoteluri sau în alte amenajări turistice, veți îndeplini formalitățile de luare în evidență la administrația locului respectiv care, în termen de 24 de ore, va comunica datele necesare organului de poliție competent teritorial. În acest caz, datele se prezintă și polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări și celor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, la solicitarea acestora.

 • Mă pot întoarce în țara de origine?

Dacă solicitați returnarea în țara de origine, veți fi sprijinit în acest sens de autorităţile statului român. Atât timp cât durata protecţiei temporare nu a expirat şi pe baza circumstanţelor care persistă în ţara de origine, puteți solicita reprimirea pe teritoriul României. În cazul în care solicitarea este admisă, veți beneficia de protecţie temporară până la expirarea perioadei pentru care v-a fost acordată forma de protecţie.

 • Excluderea de la protecție temporară:

Sunteți exclus de la acordarea protecţiei temporare dacă:

a)  există motive serioase pentru a se considera că:

(i)   ați comis o infracţiune gravă împotriva păcii, o crimă de război sau împotriva umanităţii, aşa cum sunt definite în instrumentele internaţionale instituite pentru a reglementa astfel de infracţiuni;

(ii)   ați comis o infracţiune gravă, alta decât cele prevăzute la pct. (i), în afară României, înainte de intrarea sa în statul român ca persoana care se bucură de protecţie temporară;

(iii)  sunteți vinovat de acte împotriva scopurilor şi principiilor Naţiunilor Unite;

b)   există motive temeinice pentru considerarea dumneavoastră ca un pericol la securitatea României sau, fiind condamnat printr-o hotărâre definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni deosebit de grave, reprezentați un pericol pentru ordinea publică din România.

 • Ce autorități îmi pot elibera permisul de ședere?

În cazul în care decideți să rămâneți și să beneficiați de protecție temporară în România, vă puteți adresa, pentru eliberarea permisului, autorităților prezente în taberele temporare de cazare şi asistenţă umanitară sau structurilor Inspectoratului General pentru Imigrări menționate aici,

 • Renunțarea la protecția temporară

Dacă nu mai doriți să beneficiați de protecție temporară în România, puteți contacta Inspectoratul General pentru Imigrări dacă vă aflați în România, sau misiunea diplomatică a României dacă vă aflați în altă țară.

După ce solicitați o renunțare la statutul de protejat temporar, veți fi informat că va trebui să trimiteți documentul. Apoi vi se va elibera un certificat care confirmă refuzul.

Drepturile mele ca beneficiar de protecție temporară

a)   de a mi se elibera un document care îmi acordă permisiunea de a rămâne pe teritoriul României;

b)  de a fi informat, în scris, într-o limbă pe care se presupune că o înţeleg, cu privire la prevederile referitoare la protecţia temporară;

c)   de a fi angajat de către persoane fizice sau juridice, de a desfăşura activităţi independente, respectând regulile aplicabile profesiei, precum şi activităţi precum oportunităţi educative pentru adulţi, pregătire vocaţională şi experienţă practică de lucru, în condiţiile legii;

d)  de a beneficia, la cerere, de asistenţa necesară pentru întreţinere, în situaţia în care nu dispun de mijloacele materiale necesare;

e)    dreptul de a primi gratuit asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care îi pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat.

f)  de a primi o asistenţă medicală adecvată dacă am nevoi speciale;

g)  de a avea acces la sistemul de învăţământ de stat (gratuit)  în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români, dacă nu am împlinit vârsta de 18 ani.

Dreptul la muncă

Dacă beneficiezi de protecție temporară în România te poți angaja pe baza permisului de ședere.  Nu este necesar un aviz de angajare sau viză!

În cazul în care nu ai actele necesare (diplome, certificări, atestări) vei da o declarație pe propria răspundere că ai avut parte de pregătire sau ai experiență în domeniu și că nu ai antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfășori. Dacă ai studiat medicina, medicina dentară, veterinară, farmacia, arhitectura sau oricare profesie liberală și vrei să te angajezi în România, trebuie să ai actele necesare.

Pentru a beneficia de măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de protecţie în cadrul sistemului asigurărilor pentru şomaj este necesar să vă înregistrații la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. Vezi aici serviciile gratuite oferite de ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă).

Dreptul la educație

Educație timpurie, învățământ primar și secundar

Copiii ucraineni beneficiază de dreptul la educație în unitățile de învățământ din România în aceleași condiții ca cei români. 

Drepturi:

 • cazare gratuită în internatele școlare, 

 • alocație de hrană și alimente de bază acordate prin programele sociale aflate în derulare.

 • resurse gratuite (rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, manuale).

 • examinarea stării de sănătate în unităţile de învăţământ și vaccinare gratuită

 • transport gratuit pentru elevii orfani, elevii cu cerinţe educaţionale speciale, cei cu o măsură de protecţie specială.

 • cursuri de limbă română gratuite.

Procedura: Cererile de înscriere la școală în calitate de audienți se depun/transmit atât în format letric, cât și în format electronic, de către unul dintre părinți/reprezentantul legal/ reprezentantul autorității competente pentru minori neînsoțiți, la sediile inspectoratelor școlare județene/al municipiului București. 

Învățământ superior

Studenții cetățeni ai Ucrainei își pot continua studiile pe teritoriul României în aceleași condiții ca studenții cetățeni români, indiferent dacă au sau nu documente cu privire la studiile parcurse în Ucraina. Studentul sau studentul doctorand va prezenta instituției de învățământ superior din România, înainte de finalizarea studiilor, diplomele care i-au permis accesul în ciclul de studii la care a fost înmatriculat.

Pentru plata taxei de studiu studenții cetățeni ai Ucrainei pot beneficia de finanțare de la statul Român. 

Procedura: Studenții vor adresa o solicitare scrisă la Universitatea la care vor să se înscrie. Universitatea va evalua cererea în funcție de de regulamentul propriu, iar în cazul unui răspuns pozitiv, va emite o Scrisoare de acceptare a mobilității academice. 

Mai multe informații pe Alături de Ucraina! | Ministerul Educației.

Asistență medicală

Cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina beneficiază de servicii medicale, materiale sanitare, medicamente, dispozitive medicale și serviciile medicale cuprinse în programele naționale de sănătate curative, ca și asigurații români, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, a contribuției personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu și cu scutire de la coplată.  

Serviciile medicale în asistență medicală ambulatorie de specialitate se acordă fără a fi necesară prezentarea biletului de trimitere de la medic (formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate).

Reunificarea familiei

În cazurile în care membrii familiei separate se bucură de protecție temporară în state membre diferite, membrii familiei vor fi reunificați, cu luarea în considerare a dorinței acestora. Atunci când unul sau unii dintre membrii de familie ai beneficiarului protecției temporare nu sunt încă în România, reunificarea familiei se va realiza dacă se constată că aceștia au nevoie de protecție.

Se poate solicita reunificarea cu membrii familiei pentru:

 • soţia/soţul;

 • minorul necăsătorit al beneficiarului sau al soţului/soţiei sale, fără a face distincţie dacă este născut din căsătorie sau în afară căsătoriei ori adoptat;

 • tatăl sau mama persoanei care beneficiază de protecţie internaţională sau o altă persoană majoră care este responsabilă pentru acesta potrivit legii române, atunci când respectivul beneficiar este minor şi necăsătorit.

Servicii sociale

În cadrul taberelor temporare de cazare și asistență umanitară sau în alte locații de cazare stabilite de comitetele județene/al Municipiului București pentru situații de urgență, pe perioada staționării temporare se asigură:

a) hrană;

b) îmbrăcăminte;

c) materiale de igienă personală

d) asistenţă medicală primară şi tratament corespunzător, asistenţă medicală de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament gratuit în cazurile de boli acute sau cronice care le pun viaţa în pericol iminent, prin sistemul naţional de asistenţă medicală;

e) dreptul de a fi incluşi în programele naţionale de sănătate publică ce au drept scop prevenirea, supravegherea şi controlul bolilor transmisibile, în situaţiile de risc epidemiologic.

În cazul în care ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, poți înregistra cererea ta pe https://sprijindeurgenta.ro/ .

Cazare

În acest moment nu există sprijin financiar pentru închirierea unei locuințe, însă persoanele fizice și juridice care găzduiesc persoane care provin din zona conflictului din Ucraina beneficiază de decontarea cheltuielilor zilnice de cazare și hrană.

Permisul de ședere

Pe 17 mai 2024 a intrat în vigoare o nouă hotărâre a guvernului, care se referă la condițiile de asigurare a protecției temporare pentru străini și la modul în care se înregistrează reședința lor în România.

 1. Înregistrarea reședinței:

  • Beneficiarii de protecție temporară trebuie să înregistreze reședința în România.

  • Dacă reședința este dovedită cu documente, pe permisul de ședere vor fi menționate toate detaliile din document.

  • Dacă reședința nu este dovedită cu documente, ci este doar declarată, pe permis vor fi trecute doar localitatea și județul (sau sectorul în cazul Bucureștiului).

 2. Documente necesare pentru dovedirea adresei:

  • Titlu de proprietate.

  • Contract de închiriere înregistrat la administrația fiscală.

  • Contract de comodat (folosință gratuită) încheiat în formă autentică.

  • Alte acte care dovedesc dobândirea unui drept de locuință, în conformitate cu legislația română.

  • Declarația scrisă a unui reprezentant al unei instituții de ocrotire, centru de servicii sociale sau centru educativ, în cazul celor care sunt îngrijiți sau găzduiți în astfel de instituții.

 3. Valabilitatea permiselor de ședere existente:

  • Permisele de ședere eliberate înainte de intrarea în vigoare a noii hotărâri rămân valabile pe perioada aplicării Deciziei (UE) 382/2022.

  • Beneficiarii protecției temporare au 180 de zile de la data intrării în vigoare a noii hotărâri pentru a solicita preschimbarea permisului de ședere.

Sprijin de Urgență

Ai nevoie de orice fel de resurse, alimente, produse, îmbrăcăminte, corturi, transport sau voluntari sau vrei să pui la dispoziție oricare dintre cele de mai sus. Intră pe Sprijin de Urgență!

Solicită sau oferă resurse

Un Acoperiș

Ai nevoie de sprijin în a găsi cazare temporară sau vrei să pui la dispoziție un spațiu pentru a ajuta persoanele vulnerabile care vin acum în România. Intră pe Un Acoperiș!

Caută sau oferă cazare