Medic specialist: unde și cum să obțineți o consultație de specialitate în România - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Consultație de specialitate

Unde se acordă asistență și pachetul de servicii de bază

Asistența medicală ambulatorie de specialitate se acordă în cabinete medicale, unități sanitare, ambulatorii de specialitate și integrate din cadrul spitalelor, centre medicale de diagnostic și tratament, cabinete de îngrijiri paliative, aflate în contract cu casa de asigurări de sănătate.

Pachetul de bază conține următoarele servicii oferite de medicul specialist:

 • servicii medicale pentru situații de urgență,

 • servicii medicale curative pentru afecțiuni acute,

 • consultații pentru boli cronice,

 • depistarea bolilor cu potențial endemo-epidemic,

 • consultații pentru acordarea serviciilor de planificare familială (consiliere, evaluare și monitorizare a statusului genito-mamar, tratamentul complicațiilor),

 • servicii de îngrijiri paliative,

 • servicii diagnostice și terapeutice,

 • servicii de supraveghere a sarcinii și lăuziei,

 • servicii medicale în scop diagnostic (acestea din urmă sunt servicii de spitalizare de zi și se acordă în ambulatoriu de specialitate clinic).

Consultații fără trimitere

Pentru persoanele care provin zonele de război din Ucraina, serviciile medicale de specialitate pentru specialităţile clinice cuprinse în pachetul de servicii de bază se oferă fără prezentarea biletului de trimitere, care este formular cu regim special utilizat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Pacienții cu afecțiuni cronice beneficiază de maximum 4 consultații pe trimestru, (cel mult 2 consultații pe lună) pentru servicii precum evaluarea pacientului și a investigațiilor de laborator, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției bolii.

Pentru asigurații cu diagnostic confirmat la externarea din spital, se decontează maximum 2 consultații pentru:

 • urmărirea evoluției sub tratamentul stabilit în cursul internării;

 • efectuarea unor manevre terapeutice;

 • examenul plăgii, scoaterea firelor, scoaterea ghipsului, după o intervenție chirurgicală sau ortopedică;

 • recomandări pentru investigații paraclinice considerate necesare, după caz.

Consultațiile pentru afecțiunile cronice, precum și pentru bolile cu potențial endemo-epidemic ce necesită izolare, pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare, nefiind obligatorie prezentarea biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist. Documentele rezultate în urma consultațiilor vor fi transmise pacientului online.

Pentru persoanele care sosesc din zonele de luptă ale Ucrainei, este posibil să obțineți sfaturi de la un specialist fără trimitere de la un medic de familie.

Ce alte servicii pot fi furnizate

În cadrul ambulatoriului de specialitate, se pot acorda și servicii în regim de spitalizare de zi, a căror durată este mai mică de 12 ore și cuprind un cumul de servicii medicale clinice și investigații. Câteva exemple de astfel de servicii: supravegherea sarcinii normale, supravegherea sarcinii cu risc crescut, screening prenatal, depistarea precoce a leziunilor precanceroase ale sânului, depistarea si diagnosticarea precoce a leziunilor displazice ale colului uterin.

Medicul specialist poate decide în urma consultațiilor:

 • stabilirea conduitei terapeutice și/sau prescrierea tratamentului medical și igieno-dietetic;

 • eliberarea recomandării pentru îngrijiri medicale/paliative la domiciliu;

 • eliberarea recomandării pentru dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive;

 • evaluare clinică și paraclinică, prescrierea tratamentului și urmărirea evoluției bolnavilor cu afecțiuni cronice, în limita competențelor, trimestrial sau, după caz, lunar;

 • eliberarea biletului de trimitere către alte specialități, inclusiv pentru îngrijiri paliative în ambulatoriu/ bilet de internare, după caz;

 • eliberarea certificatului de concediu medical, după caz.

Medicii cu anumite specializări (exemple: neurolog, psihiatru, reumatolog, ortoped, oncolog, cardiolog, pneumolog etc.) pot recomanda asiguraților servicii oferite de psiholog sau de fizioterapeut, cu condiția ca ambulatoriul de specialitate în care medicul își desfășoară activitatea să aibă personal calificat sau să fie în contract cu un furnizor de servicii psihologice sau fizioterapeutice.

Serviciile care pot fi oferite de psiholog sunt: consiliere psihologică și psihoterapie, consiliere de psihopedagogie specială, prin logoped.

Serviciile care pot fi oferite de fizioterapeut sunt: kinetoterapie individuală sau de grup, kinetoterapie pe aparate speciale, precum dispozitive mecanice, dispozitive electromecanice, dispozitive robotizate.

Terapiile psihiatrice, serviciile oferite de psiholog, consilierea psihologică și psihoterapia, precum și serviciile furnizate de logoped pot fi acordate și la distanță, prin orice mijloace de comunicare.

Pacienţii cu afecțiuni sau agravări post COVID-19 pot beneficia de kinetoterapie, consiliere psihologică și psihoterapie, la recomandarea medicilor din specialitățile clinice cardiologie și pneumologie.