Program de sprijin financiar pentru rezidența și integrarea refugiaților din Ucraina - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Condițiile noului program

În cadrul programului de stat, persoanele care găzduiesc cetățeni sosiți din zona de conflict armat din Ucraina au primit plăți lunare în numerar pentru: locuință (50 lei de persoană pe zi) și mese (20 lei de persoană pe zi).

De la 1 mai, 2023 programul de sprijin dedicat ucrainenilor care locuiesc în România a fost schimbat.

Noul ajutor financiar se va acorda până la 30 iunie 2024 astfel:

 • Pentru primele 4 luni consecutive:

  • 2000 lei lunar pentru o familie pentru cheltuielile de cazare;

  • 750 de lei pe lună pentru o persoană singură pentru cheltuielile de cazare;

  • 600 de lei lunar de persoană pentru cheltuielile de hrană.

 • Începând cu 5 luni până la 30 iunie 2024:

  • 2000 lei lunar pentru o familie pentru cheltuielile de cazare;

  • 750 de lei lunar pentru o persoană singură pentru cazare.

Informații necesare programului de suport pentru cazare, masă și integrare

Pentru prima lună singura condiție impusă este să fii beneficiar al protecției temporare și să te înregistrezi la autoritatea locală de domiciliu (primărie) în Program prezentând CNP (codul numeric personal) personal și al tuturor membrilor familiei. De asemenea, trebuie să prezinți un extras de cont (bancă în România, în RON - un singur cont per familie).

Pentru următoarele 3 luni, pentru a primi ajutorul financiar, trebuie ca tu împreună cu familia:

 • să fiți înregistrați legal ca salariați cu contract de muncă conform normelor românești sau să fiți înregistrați în sistemul asigurărilor de șomaj la Agenția Regională pentru Ocuparea Forței de Muncă; Această condiție nu se aplică pentru:

  • persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;

  • persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România. Informații despre cum să vă înregistrați pentru un certificat de handicap la link;

  • persoanele cu vârsta peste 65 de ani;

  • persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.

 • să aveți înscriși copiii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar, ca antepreșcolari, preșcolari, elevi sau audienți sau care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale.

Începând cu luna a 5-a până la 30 iunie 2024, pentru a primi ajutorul financiar, dumneavoastră și membrii familiei dumneavoastră trebuie să:

 1. Fiți înregistrați în mod legal ca angajați cu contract de muncă în conformitate cu normele românești sau să îndepliniți una dintre condițiile de mai jos:

  • să aveți dovada veniturilor realizate în România;

  • contract individual de muncă în România;

  • să aveți dovada veniturilor din activitatea economică desfășurată în România de la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) obținute prin aplicarea Declarației de Venit (sau prin Spațiul Privat Virtual – Persoane fizice (SPV-PF) de pe site-ul ANAF);

  • dovada frecventării unei forme de învățământ superior acreditată în România: adeverință eliberată de secretariatul facultății;

  • certificat de handicap: acesta trebuie eliberat de Comisia Română de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

  • dovada că persoana crește sau îngrijește un copil - această condiție se aplică copiilor până la 2 ani și 3 ani în cazul copilului cu handicap (certificat de handicap eliberat în România);

  • pentru adulții peste 65 de ani - vârsta va fi verificată prin CNP-ul din permisul de ședere pentru beneficiarii protecției temporare, inclusiv prin sistemul informatic utilizat de autoritățile locale.

 2. Aveți înscriși copii minori care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar, ca antepreșcolari, preșcolari, elevi sau audienți sau care frecventează activități educaționale din oferta altor instituții/organizaţii, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale.

Prin familie se înțelege grupul de persoane format din soți, părinte/părinți și/sau copiii minori ai acestora, precum și persoana care are în creștere și îngrijire unul sau mai mulți copii minori.


Depunerea documentelor

Pentru a primi asistență financiară în primele 4 luni, trebuie să depuneți o cerere de ajutor financiar, protecția temporară pentru toți membrii familiei dumneavoastră și un extras bancar al unui cont bancar românesc deschis pe numele persoanei care solicită ajutorul.

Document de primire a plăților începând cu luna a 5-a. Citiți termenii și condițiile programului de mai sus.

Când ar trebui să aplic pentru plăți?

Doar în primele 5 zile lucrătoare ale lunii programului.

Informații detaliate despre posibilitatea de a depune cererea pot fi găsite urmând linkurile către site-urile oficiale ale fiecăruia dintre sectoare:

Informații pentru alte orașe din țară

Informații detaliate despre posibilitatea de a depune cererea pot fi găsite urmând linkurile către site-urile oficiale ale mai mult orașe din România:


Cazare în centre pentru refugiați

Centrul Salvați Copiii din Gara de Nord oferă asistență în plasarea refugiaților din Ucraina în România.

Contacte: +40 754 564 164

Program: în zilele lucrătoare: 8:30 - 17:30. În weekend: 10:00 - 20:00

Tipuri de cazare

Cererea Anexa nr. 1 (dacă locuiești în centru de cazare, alege ‘Sunt cazat în cadrul taberelor temporare de cazare şi asistență umanitară: □ da’). Specifică numele complet și CNP-urile al membrilor familiei. În cazul repartizării, suma va fi decontată centrului de cazare pentru cazare și hrană, nu persoanelor cazate.

Completează cererea din Anexa nr. 6. Specifică luna pentru care dorești să fii repartizat(ă), precum și numele complet și CNP-urile membrilor familiei. În cazul repartizării, suma va fi decontată centrului de cazare pentru cazare și hrană, nu persoanei/persoanelor cazate.


Dacă ești ucrainean/cetățean străin care beneficiază de protecție temporară și întâmpini dificultăți la depunerea cererii:

 • Cere ajutorul vorbitorilor de limbă română / engleză de lângă tine pentru a traduce problema ta către reprezentantul primăriei.

 • Dacă întâmpini probleme, ia legătura cu un ONG care are vorbitori de limba ucraineană-rusă-română.

 • Dacă întâmpini probleme, ia legătura cu un call center care are vorbitori de limba ucraineană-rusă-română. 

Pentru detalii suplimentare, puteți suna la 021.3456789call-center guvernamental între orele 08.00 -16.00.

UNHCR România: +40 723 653 651

CNRR: +40 730 073 170

Dacă sunteți proprietar / gazdă care găzduiește cetățeni ucraineni, cetățeni străini, sau apatrizi (beneficiari ai protecției temporare) proveniți din Ucraina:

 • Informați persoanele găzduite despre schimbările survenite în OUG 15/2022;

 • În cazul în care percepeți chirie, vă recomandăm să înregistrați fiscal un contract de chirie la autoritățile fiscale, așa cum prevede legislația în vigoare;

 • Vă rugăm să le explicați, inclusiv în formă scrisă, condițiile contractului într-o limbă pe care chiriașul o înțelege;

 • În situația în care percepeți garanții pentru eventuale daune și / sau nerespectarea condițiilor contractului privind termenii de plată a chiriei, vă rugăm să stipulați acest aspect în contract.


Asistență în găsirea unei locuințe

Dacă ai nevoie de ajutor pentru a găsi cazare gratuit, utilizează platforma Un Acoperiș.

Autoritățile centrale, împreună cu organizațiile internaționale, vor coordona la nivel central cererile de asistență și toate locurile de cazare disponibile și îți vor oferi cazare conform nevoilor tale.

Accesează platforma

Clarificări pentru implementarea noului program de suport pentru cazare și integrare Ucraina de la DSU

Cererile se depun DOAR în format fizic de către solicitanți, semnate olograf, la autoritatea administrației publice locale a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale pe raza căreia optează să locuiască. 

Cererile pot fi semnate și depuse doar în versiunea originală, în limba română.

Am întârziat să depun cererea de repartizare în centre de cazare (Anexa nr. 6) pentru a următoarea lună până pe data de 20 a lunii curente, împreună cu documentele justificative pentru îndeplinirea condițiilor din următoarea lună. Nu mai sunt eligibil pentru repartizare în centre? 

DA, nu mai sunteți eligibil pentru cazare în următoarea lună, în cazul în care nu ați aplicat până la data de 20 a lunii curente. Totuși, puteți aplica în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare pentru acordarea sumei forfetare (pentru cazare și mâncare), în cazul în care Dvs. și membrii familiei Dvs. îndeplinesc condițiile din HG 368/2023. Mai mult, în luna în care ați aplicat pentru suma forfetară, puteți depun cererea până la data de 20, pentru a fi repartizat în luna de după. 

Dacă îndepliniți condițiile (angajare, înscrierea și participarea minorilor la lecții la școală etc.), cererea depusă va fi procesată ulterior fără prezența Dvs.  

Dacă va fi nevoie de precizări sau documente justificative suplimentare, poate fi solicitată prezența Dvs. fizică la sediul autorităților locale. Ca să puteți beneficia în următoarele luni, trebuie să depuneți cererile în format fizic pentru lunile 2, 3, 4, 5 ș.a.m.d.  

Nu, cererile pot fi depuse doar cu prezența solicitantului, acesta fiind un reprezentant major al familiei sau, după caz, de persoana singură majoră.

Nu, cererea se depune fizic doar de către un solicitant – reprezentant major al familiei dar trebuie anexate documentele (permisele de ședere, dovada încadrării în muncă sau dovada veniturilor, dovada înscrierii în învățământ, certificat de dizabilitate etc.), corespunzător fiecărui membru al familiei. 

Da, structura familiei poate fi schimbată din a doua lună, inclusiv prin omiterea sau adăugarea unui membru adult. 

Persoana care aplică și pentru un minor (sau mai mulți, după caz) neînsoțit pe care îl are în îngrijire, trebuie să aducă vreun document suport care să demonstreze legătura cu minorul respectiv?  

În cazul în care doriți să depuneți cererea pentru acordarea sumei forfetare în calitate de însoțitor al minorului/minorilor în cauză, trebuie să fiți desemnat(ă) ca însoțitor al acestuia/acestora pentru durata protecției temporare de către autoritățile române. Puteți fi desemnat(ă) ca însoțitor (pentru durata protecției temporare) al minorului/minorilor în cauză prin solicitarea acestui lucru la cel mai apropiat birou IGI, care va referi cazul către DGASPC pentru înregistrare. Aceste instituții au competența de a  cere documente justificative (procuri, decizii judecătorești etc.) pentru desemnare.  

După confirmarea desemnării, puteți depune cererea pentru acordarea sumei forfetare sau repartizarea în locații stabilite de către autorități pentru Dvs. și minorul însoțit/minorii însoțiți.  

Nu. 

Prima lună începe din momentul depunerii cererii, fără a exista cerințele menționate anterior (vezi pagina despre condițiile din prima lună). Din acest moment se derulează cele 4 luni consecutive în care se poate aplica mecanismul de sprijin financiar (pană maximum la sfârșitul anului). 

Dacă nu am depus cererea / nu am întrunit condițiile în una din lunile programului de sprijin, mai pot depune cererea, cu îndeplinirea condițiilor, în următoarea lună/luni ca să primesc suma forfetară corespunzătoare acelei luni/acelor luni sau să fiu repartizat în centre de cazare?

Da, puteți depune o altă cerere de acordare a sumei forfetare sau de repartizare în centre de cazare în următoarele luni, dacă îndepliniți (împreună cu membrii familiei Dvs.) condițiile stipulate de art. 3, alin. (2) din HG 368/2023. Nu veți putea beneficia de suma forfetară sau de cazare în centre în luna sau lunile pentru care nu ați depus cerere sau în care nu ați întrunit condițiile.

Trebuie să îndeplinească ambii criteriile ca să poată depune?  

Nu. Ambii membri ai familiei (mamă, copil) trebuie să îndeplinească condițiile art. 3 alin. (2).  

Ce dovadă pot atașa la cerere ca să pot beneficia de suma forfetară din luna a doua? 

Dacă au fost emise decizii în scris de respingere pe motivul lipsei de locuri, vă recomandăm să atașați aceste decizii la cerere pentru a prezenta motivul.  

Da, dar puteți solicita școlilor să specifice în adeverința eliberată că anul școlar 2023-2024 durează până la 31 August 2024, ca să nu fie nevoie să mergeți în fiecare lună de vară la școală pentru obținerea acestei adeverințe. În același mod, se poate indica durata anului școlar pentru audienții înscriși în anul școlar 2024-2025. 

Nu. 

Da, puteți depune cererea în calitate de beneficiar al protecției temporare, indiferent de țara de origine.

Nu, dar poți beneficia, în cadrul programului de integrare al IGI, de ajutor financiar nerambursabil și cazare, la cerere, în centrele IGI pentru perioada în care ești înscris(ă) în programul de integrare (până la 12 luni). Pentru a beneficia de acest serviciu va trebui să achiți lunar o contribuție reprezentând costul utilităților. Sunt exceptate de la plata utilităților persoanele vulnerabile, conform prevederilor OG 44/2004.  

După finalizarea programului, poți solicita sprijin financiar pentru plata cazării în afara centrului, prin decontarea a până la 50% din costurile de cazare, pentru o perioadă de maxim un an. 

https://igi.mai.gov.ro/programul-de-integrare/

Pentru ajutor de urgență, contactați Direcțiile Generale Pentru Asistență Socială și Protecția Copilului sau Direcția pentru Asistență Socială a primăriei localității în care vă aflați, dar și organizații non-guvernamentale care pot oferit ajutor targetat.

Nu. 

Sunt exceptate de la condiția de a fi încadrate în muncă, inter alia, numai “persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România“. – art. 3 alin (3) li. A) din HG. 

Recomandare: Persoanele majore care urmează universitatea online din Ucraina ar trebui să se încadreze în muncă în România, ca să poată beneficia de suma forfetară din lunile 2-4, 5+. 

Pot să beneficiez de sumele forfetare? 

Da, ca persoană singură.  

Puteți cere emiterea unei adeverințe de la angajator care să ateste statutul de angajat. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) vă poate spune în baza unei solicitări venite din partea Dvs. dacă figurați sau nu în evidențele lor. Puteți găsi cel mai apropiat ITM aici: https://www.inspectiamuncii.ro/contact  

Pe lângă adeverință, este necesar ca respectiva instituție să informeze în scris Inspectoratul Școlar pe raza căruia se află și să se asigure că va fi menționat numele organizației pe site-ul Inspectoratului, in vederea verificării de către responsabilii unităților administrative implicați în procesul decizional de acordare a sumelor de bani.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) din județul unde locuiți va publica pe website o listă de organizații și instituții care organizează activități educaționale. 

Pentru a fi repartizată/cazată în a doua lună, persoana trebuie să depună cererea pentru repartizare până la data de 20 a primei luni pentru luna a doua în care urmează a fi cazată, însoțită de documentele aferente lunii a doua. 

În cazul dat, persoanei date îi va fi decontată cazarea în centrul în care a fost repartizat doar până la sfârșitul lunii. Pentru luna a doua pentru care cere repartizarea, acestei persoane NU îi va acceptată cererea de repartizare depusă după data de 20 a primei luni. Totuși, această persoană poate solicita (în primele 5 zile lucrătoare ale lunii a doua) acordarea sumei forfetare, dacă îndeplinește condițiile aferente lunii a 2-a. Ulterior, ar putea depune o cerere de repartizare pentru a luna a 3-a (cererea, cu documentele relevante pentru îndeplinirea condițiilor, trebuie depusă până la data de 20 a lunii a 2-a, în cazul dat). 

Întrebări despre program

Rudele necăsătorite care locuiesc la aceeași adresă nu sunt considerate familii și pot solicita asistență separat, ca persoane fizice.

În temeiul legii, o familie este considerată a fi: soții (căsătoriți), părinții și copiii minori, persoana care îngrijește un copil (copii) minor. - Link către sursă.

În temeiul legii, o familie este considerată a fi: soții (căsătoriți), părinții și copiii minori, persoana care îngrijește un copil (copii) minor. - Link către sursă.

Un membru de familie care are protecție temporară în România și are reședința pe teritoriul țării, dar are contract de muncă în altă țară, nu poate beneficia de plățile din cadrul programului. Salariatul trebuie să fie înregistrat oficial în baza unui contract de muncă în conformitate cu normele din România.

Pentru prima înregistrare (pe bază de sumă forfetară), beneficiarii trebuie să prezinte doar un document de protecție temporară și un extras de cont. Nu sunt necesare documente de rezidență.

În cazul în care proprietarul refuză să-ți ofere suma de bani care ți se cuvine, poți contacta poliția din orașul în care te afli sau să ceri sprijinul uneia dintre organizațiile locale care ajută persoanele din Ucraina.

Persoanele care îngrijesc pe cei cu dizabilități trebuie să fie înregistrate ca asistenți personali la primăria unde își au domiciliul. Primăria le va fi oficial angajator. În alte cazuri, ei nu se califică ca fiind angajați.

Exemplu de condiții care trebuie îndeplinite, împreună cu documente care trebuie furnizate, vezi aici (în română).