Medicamente rambursate de Fondul de Sănătate - Dopomoha
O soluție Commit Global. Află mai multe

Accesează ultimele două soluții proiectate în sprijinul refugiaților: Ce zice legea locul în care cetățenii să-și înțeleagă mai bine drepturile și obligațiile & PTSD Help - asistentul tău gratuit pentru gestionarea Tulburării de stres posttraumatic (PTSD).

Medicamente compensate

Medicamente rambursate de Fondul de Sănătate

Pacienţii pot beneficia de medicamente suportate din FNUASS, care sunt eliberate pe baza unei prescripții medicale electronice sau a unei prescripții medicale cu regim special (pentru psihotrope și stupefiante - formularele verzi sau galbene).

În cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, pot fi prescrise și decontate doar acele medicamente incluse în Lista medicamentelor compensate aprobată prin Hotărâre a Guvernului.

Medicamentele decontate din FNUASS pot fi eliberate doar de către farmaciile comunitare care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Medicul prescriptor

Medicamentele compensate pot fi prescrise de către medicul de familie sau medicul specialist (care își desfășoară activitatea în ambulatoriul de specialitate sau în spital) aflat în contract cu o casă de asigurări de sănătate. Anumite medicamente, restricționate prin protocoale terapeutice, pot fi prescrise doar de medicul specialist.

Pacientul poate beneficia de medicamente compensate pentru boala cronică deja confirmată și în cazul în care este internat într-un spital care nu deține respectivele medicamente. Astfel, medicii de familie și medicii din ambulatoriul de specialitate pot elibera prescripție medicală pentru medicamentele din programele naționale de sănătate, precum și pentru medicamentele aferente afecțiunilor cronice, altele decât cele cuprinse în lista cu medicamente pe care o depune spitalul la contractare. În această situație, prescripția medicală se eliberează în condițiile prezentării unui document eliberat de spital din care să reiasă că pacientul este internat. Spitalele au obligația de a publica pe propria pagină web lista medicamentelor disponibile în respectivul spital.

Un exemplar al prescripției medicale este înmânat pacientului de către medic, pentru a fi depus la farmacie. În cazul prescripțiilor medicale electronice emise ca urmare a unei consultații la distanță efectuată de medicul de familie sau de medicul specialist, pacientul sau persoana care ridică medicamentele în numele pacientului poate printa documentul transmis de medic sau îl poate transmite farmaciei prin mijloace de comunicare electronică în vederea printării acestuia.

În sistemul asigurărilor sociale de sănătate, medicamentele compensate pot fi prescrise și decontate pentru afecțiunile care se regăsesc în „Rezumatul caracteristicilor produsului” aprobat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din Romania sau în condițiile prevăzute în protocoalele terapeutice pentru acele medicamente restricționate la prescriere.

Valabilitatea prescripției electronice

Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de maximum 7 zile în afecțiuni acute, de până la 8 - 10 zile în afecțiuni subacute și de până la 30 - 31 de zile pentru bolnavii cu afecțiuni cronice. Pentru bolnavii cu boli cronice stabilizate și cu schemă terapeutică stabilă, medicamentele pot fi prescrise pentru o perioadă de până la 90/91/92 de zile.

Prescripția medicală pentru afecțiunile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar pentru afecțiunile acute și subacute prescripția medicală este valabilă maximum 48 de ore.

Prescripțiile emise pe o perioadă de 90/91/92 de zile, prescrise în regim online și semnate de către medicul prescriptor cu semnătură electronică extinsă, pot fi eliberate fracționat pentru 30/31/32 de zile, iar valabilitatea acestor prescripții este de maximum 92 de zile, în funcție de perioada prescrisă. Prima eliberare se va face în maximum 30 de zile de la data emiterii prescripției.

Listele de compensare

Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate din FNUASS este cea corespunzătoare aplicării procentului de compensare a medicamentelor asupra prețului de referință. Procentul de compensare aplicat asupra prețului de referință este diferențiat în funcție de sublista în care se regăsește medicamentul prescris de către medicul curant, și poate fi de:

  • 90% corespunzător denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista A;

  • 50% corespunzător denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista B;

  • 100% corespunzător denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista C;

  • 20% corespunzător denumirilor comune internaționale (DCI) prevăzute în sublista D.

Eliberarea medicamentelor în farmacie

Medicamentele pot fi ridicate de către pacienţi din orice farmacie din țară, care se află în contract cu casele de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidență pacientul sau de casa de asigurări de sănătate cu care se află în contract medicul, cu excepția medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

ATENŢIE!
Persoanele care provin din zona conflictului armat din Ucraina sunt exceptate de la plata contribuţiei personale pentru medicamentele acordate în tratamentul ambulatoriu!